• Default Alternative Text

  Green Premium

  Dzīvojiet zaļi. Sasniedziet izvirzītos efektivitātes mērķus un pārsniedziet nozares standartus (RoHS direktīva, REACh regula, produkta ietekmes uz vidi caurskatāmība + instrukcija par ierīces pārstrādi pēc kalpošanas laika beigām). Visu nodrošina viens unikāls ekozīmols.

  Atrodiet Green Premium produktus. Skatieties video
 • Viens zīmols, daudz priekšrocību Stāsts par Green Premium

  Mūsu ekozīmols Green Premium sniedz pilnīgu informāciju par vidi ikvienam, sākot no namu īpašniekiem, būvprojektu vadītājiem un arhitektiem līdz mūsu izplatītājiem un partneriem – tiešajiem ražotājiem.

 • Informācijas spēks Jūsu rokasgrāmata par Green Premium

  Ekozīmols Green Premium iestājas par pilnīgu, caurskatāmu un viegli pieejamu informāciju par Schneider Electric produktiem, to ietekmi uz vidi utt.

  Lejupielādēt prezentāciju
  Woman using cell phone on city street, smart mobility, digital economy
 • Pārbaudiet produktu Viens viegli lietojams rīks

  Atrodiet un lejupielādējiet saprotamu informāciju par Green Premium produktiem.

  Pārbaudiet produktu tagad!
  Smiling industrial production contractor holding a smartphone
 • Plaša informācija Ekozīmols Green Premium

  Jūs atradīsiet visu informāciju par mūsu ekozīmolu, kurš atbilst visiem esošajiem standartiem.

   

  Lejupielādēt Balto grāmatu
  girl and boy out in the field playing, environmental sustainability
  Cilvēks pārbauda vadus, ierīču risinājumi, industriālā kontrole

  Izaicinājumi

  Mājās jūs vēlaties lietot sertificētas elektropreces, kuras ir drošas jūsu ģimenei un videi. 

  Darbā jūsu mērķis ir uzlabot jūsu uzņēmuma darbības ietekmes uz vidi rādītājus, un piedāvāt pilnīgu informāciju, kura apmierina jūsu klientu prasības.

  Ekozīmols Green Premium

  • Sākotnēji cits teksts 360° vides informācija par Schneider Electric produktiem.
  • Zila ikona “pārbaudīts un apstiprināts” Minimāla bīstamo vielu izmantošana, kas atbilst likumdošanas prasībām (RoHS, REACh), un pārsniedz tās.
  • Ikona ar zilu lapu Ilgtspējīgas un videi draudzīgas darbības apsolījums.
  • Ikona ar zilu mobilo ierīci Produktu ietekmes un vidi novērtējumi (PEP), kas ļauj ērti aprēķināt kopējo siltumnīcefekta gāzu izmešu apjomu.
  • Zila meklēšanas ikona Vienkāršākais veids, kā atrast informāciju par produktiem.
  • Sākotnēji cits teksts Instrukcijas par ierīcēm pēc kalpošanas laika beigām, kas ļauj samazināt pārstrādes izmaksas un optimizēt pārstrādes procesu.
  • RoHS direktīva

   Eiropas Savienības direktīva par bīstamo vielu aizliegšanu aicina mazināt bīstamo ķīmisko vielu lietošanu, piemēram, slēdžos un elektroinstalācijas iekārtās.
  • REACh regula

   Šajā ES regulā noteikta tādu ķīmisko vielu izmantošana, kuras var kaitēt cilvēku veselībai vai videi. Ar šo regulu ražotājiem uzdod veidot plānus, kā aizstāt vielas, kuras rada ļoti lielas bažas.
  • Ietekmes uz vidi novērtējums

   Produkta ietekmes uz vidi novērtējuma dokumentā sniegta sīka informācija par katra produkta un tā izejvielu ietekmi uz vidi.

  • Instrukcija par produktu pēc kalpošanas laika beigām

   Instrukcijā par produktu pēc kalpošanas laika beigām sniegta plaša informācija par vidi saudzējošu nodošanu atkritumos, par produkta atkārtotu pārstrādi un par to, kā mazināt bīstamību videi, un uzlabot lietošanas efektivitāti.

  Mūsu mērķi

  • Riteņbraucēji brauc gar lauku, kurā ir vēja ģeneratori – atjaunojamā enerģija
   Kavēt klimata pārmaiņas
  • Skats uz pilsētu no gaisa, viedā pilsēta, viedās ēkas
   Saglabāt neatjaunojamos resursus
  • Vīrietis virtuvē griež dārzeni, bet sieviete pārlūko viņu energoefektīvo mājokli
   Mazināt ietekmi uz cilvēku veselību